فایل های دسته بندی مهندسی شیمی

بررسی قابلیت استفاده از جاذب های طبیعی موجود در ایران در تصفیه آب

متنی روان که از داخل منابع معتبر همراه با رفرنس و تصاویر استخراج شده در قالب فایل word

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایستگاه تقلیل فشار

پاورپوینت ایستگاه تقلیل فشار بهمراه فایل ورد توضیحات تکمیلی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش تولید کلر و کاربردهای ان

پاورپوینت روش تولید کلر بهمراه فایل ورد توضیحات تکمیلی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش های تولید متانول و کاربرد ان

پاورپوینت روش تولید متانول بهمراه فایل pdf توضیحات تکمیلی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرآیند جذب سطحی در تصفیه پساب های صنایع داروسازی

متنی روان که از داخل منابع معتبر همراه با رفرنس و تصاویر استخراج شده در قالب فایل word

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ازمایش جذب سطحی

ازمایش جذب سطحی همراه با محاسبات و نمودار در یک فایل اکسل

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرد فتوکاتالیست در حذف مواد آلاینده رنگی از پساب

متنی روان که از داخل منابع معتبر همراه با رفرنس و تصاویر استخراج شده

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تصفیه پساب های صنعتی بروش نانو کاتالیست

متنی روان که از داخل منابع معتبر همراه با رفرنس و تصاویر استخراج شده

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عوامل مختلف ایجاد آلایندگی توسط صنایع پتروشیمی و روش¬های مقابله با آن ها

متنی روان که از داخل منابع معتبر همراه با رفرنس و تصاویر استخراج شده

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیرین سازی گاز طبیعی به روش جذب سطحی

متنی روان که از داخل منابع معتبر همراه با رفرنس و تصاویر

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حذف الایندهای اب بکمک کربن فعال

متنی روان که از داخل منابع معتبر همراه با رفرنس و تصاویر

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش های جلوگیری از خوردگی در صنعت نفت

متنی روان که از داخل منابع معتبر همراه با رفرنس و تصاویر

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 203